Konferencja podsumowująca projekt

Dobiega końca realizacja projektu „Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Na konferencję podsumowującą wraz z przedstawieniem efektów projektu zapraszamy 25 sierpnia 2015 r. o godzinie 11:00 do Słupskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 6 w Słupsku. Projekt został zrealizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Projekt realizowało jako Lider Projektu Miasto Słupsk wraz z Partnerami: Powiatem Słupskim, Miastem Ustka, Gminą Ustka, Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica i Gminą Dębnica Kaszubska. Efektem tego partnerstwa było opracowanie strategicznych dokumentów: Diagnozy miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska oraz Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2014-2020 oraz 14 dokumentacji dla przedsięwzięć wynikających ze Strategii. Całkowita wartość projektu wynosi 2 427 950 zł, z tego kwota dotacji to 2 185 155 zł, co stanowi 90% kosztów kwalifikowanych.

Program konferencji:

  • 11.00-11.15 - Otwarcie Konferencji i przywitanie gości - Marek Biernacki, Zastępca Prezydenta Miasta Słupska
  • 11.15-11.30 - Podsumowanie realizacji projektu „Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska” - Patrycja Adamiec, Wydział Zarządzania Funduszami, UM Słupsk
  • 11.30-11.45 - Partnerstwo szansa na rozwój społeczno - gospodarczy MOF Słupska - Bartosz Gwóźdź - Sproketowski, Wiceburmistrz Miasta Ustka
  • 11.45-12.45 - Prezentacja opracowanych w ramach projektu dokumentacji dotyczących zadań inwestycyjnych wynikających ze Strategii rozwoju MOF Słupska - Paweł Krzemień, Wydział Zarządzania Funduszami, UM Słupsk
  • 12.45 - Poczęstunek
Ostatnio zmieniany czwartek, 03 wrzesień 2015 11:47

logotypy