Wysoki kontrast kontrast dodajWidok normalnykontrast odejmij

Zakładane rezultaty, produkty realizacji projektu i trwałość projektu

Realizacja projektu pozwoli na uzyskanie dokumentów strategicznych i projektowych służących całemu miejskiemu obszarowi funkcjonalnemu Miasta Słupska.

W ramach zadania powstaną badania i diagnoza służąca określeniu powiązań przedmiotowego obszaru, analiza określająca jego zasięg i tematyczne obszary współpracy JST. Opracowana zostanie również strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego. W wyniku realizacji projektu opracowane zostaną 2 sztuki dokumentów planistycznych (diagnoza i strategia rozwoju) oraz 14 kompletów dokumentów projektowych.

Dokumentacja powstała w wyniku realizacji projektu pozwoli na sformułowanie kierunków rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska oraz zintegrowane podejście do problemów całego obszaru. Opracowana Strategia oraz dokumentacje techniczne inwestycji będą wykorzystywane przez JST obszaru funkcjonalnego m. Słupska przy aplikowaniu o środki budżetu UE w latach 2014-2020. Wpłynie to na wzmocnienie współpracy między JST koniecznej dla realizacji wspólnych działań w ramach obszarów funkcjonalnych.

Last modified on Tuesday, 17 June 2014 18:02
More in this category: Opis działań »

logotypy