Opis działań

Działania podejmowane w ramach projektu mają charakter zintegrowany i dotyczą wszystkich gmin wspólnie, co zapewni integrację terytorialną.

W trakcie realizacji projektu efekt synergii zostanie zapewniony poprzez:

  1. Szkolenie przedstawicieli partnerskich JST, jak również wybranych podmiotów społeczno – gospodarczych z obszaru funkcjonalnego nt. zintegrowanego planowania rozwoju miasta wraz z jego otoczeniem.
  2. Działania diagnostyczne służące określeniu powiązań funkcjonalnych i obszarów współpracy JST poprzedzone spotkaniami konsultacyjnymi.
  3. Opracowanie strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska realizowane wspólnie przez partnerskie jst i przy ich aktywnym udziale, mi.in. poprzez spotkania informacyjno – konsultacyjne. Działanie oparte będzie na analizie problemów rozwojowych i ustaleniu wspólnego stanowiska partnerów reprezentujących miejski obszar funkcjonalny. Efektem tego będą przedsięwzięcia z różnych obszarów tematycznych służące wykorzystaniu szans rozwojowych i przełamaniu barier cechujących obszar.
  4. Opracowanie dokumentacji technicznych wraz z oceną oddziaływania na środowisko dla inwestycji służących całemu obszarowi partnerstwa jako wynik działań diagnostycznych i strategicznych. Wyboru inwestycji dokonają wspólnie partnerzy projektu w oparciu o wskazania strategii oraz możliwość uzyskania dofinansowania inwestycji ze środków funduszy strukturalnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Szacunkowa ilość sporządzonych dokumentacji - 14 sztuk.
  5. Organizację dwóch konferencji oraz kampanii promocyjnej w mediach. Ponadto powstanie strona internetowa projektu oraz przygotowane zostaną plakaty i roll-upy oraz folder opisujący obszar funkcjonalny w kontekście realizacji projektu. Działania te przybliżą odbiorcom ideę zintegrowanego podejścia do planowania na obszarach funkcjonalnych a jednocześnie wypełnią rolę informacyjno-promocyjną dotycząca współfinansowania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
Ostatnio zmieniany niedziela, 29 czerwiec 2014 10:38

logotypy