Wysoki kontrast kontrast dodajWidok normalnykontrast odejmij

Historia zawiązania partnerstwa

11 września 2013 r. Miasto Słupsk jako Lider Projektu podpisało porozumienie partnerskie z Powiatem Słupskim, Miastem Ustka, Gminą Ustka, Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica i Gminą Dębnica Kaszubska w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska” w ramach "Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych".

05 grudnia 2013 r. rozstrzygnięto II edycję "Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych" ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Spośród 90 wniosków z terenu całej Polski wyłoniono tylko 16 projektów, które otrzymają dofinansowanie. Wśród nich znalazło się Miasto Słupsk z projektem pn. „Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska”.

strona konkursu - http://www.popt.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Strony/obszary_funkcjonalne_II_edycja.aspx

02 kwietnia 2014 r. Lider Projektu i Partnerzy podpisali umowę partnerską, mającą na celu partnerstwo na rzecz wspólnej realizacji projektu „Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska”.

29 kwietnia 2014 r. Miasto Słupsk podpisało z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju umowę na realizację projektu „Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Uzyskane dofinansowanie wynosi 2 185 155,00 zł i stanowi 90% łącznej wysokości projektu, tj. 2 427 950,00 zł.
Planowany okres realizacji projektu: 4 listopada 2013 r. – 30 czerwca 2015 r.

Last modified on Sunday, 29 June 2014 21:14
More in this category: « Cele projektu

logotypy