Print this page

Cele projektu

Projekt realizowany jest przez Miasto Słupsk w partnerstwie z następującymi jednostkami samorządu terytorialnymi:

 • Powiat Słupski,
 • Miasto Ustka,
 • Gmina Ustka,
 • Gmina Słupsk,
 • Gmina Kobylnica
 • Gmina Dębnica Kaszubska.

 

Celem projektu jest wspólne planowanie kierunków rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez poszukiwanie i wzmacnianie funkcjonalnych powiązań przynoszących korzyści społeczne i gospodarcze dla ww. gmin, a także określenie obszarów współpracy jst.

Celami szczegółowymi projektu zgodnymi z celami konkursu są:

 • określenie zasięgu wpływu m. Słupska,
 • analiza i ocena powiązań funkcjonalnych,
 • identyfikacja wspólnych celów rozwojowych,
 • wsparcie w zakresie przygotowania dokumentacji dla projektów, które mają być finansowane ze środków funduszy strukturalnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020,
 • rozbudowa powiązań funkcjonalnych między miastem a jego otoczeniem,
 • wzmocnienie współpracy między jednostkami.
Last modified on Tuesday, 17 June 2014 18:00