Wysoki kontrast kontrast dodajWidok normalnykontrast odejmij

Kolejne dokumentacje w opracowaniu

Informujemy, że Miasto Słupsk zawarło umowy na opracowanie analiz funkcjonalno – lokalizacyjnych filharmonii i hali widowiskowo – sportowej w Słupsku. Analizy mają na celu określenie potrzeby przebudowy istniejącej obiektów filharmonii i hali, bądź budowy nowych poprzez:

  • wstępną rynku,
  • oszacowanie możliwego popytu i zainteresowania rynku przedsięwzięciem,
  • wskazanie wariantów lokalizacji,
  • oszacowanie nakładów finansowych przedsięwzięcia,
  • wstępny program funkcjonowania obiektu,
  • przedstawienie modeli organizacyjnych i sposobu zarządzania obiektem,
  • strukturę finansowania przedsięwzięcia.

logotypy