Zaproszenie na konsultacje społeczne

Informujemy, że w dniach 07.10.2014 r. – 27.10.2014 r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu „Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2014 – 2020”.

Miasto Słupsk wraz z Partnerami Projektu, tj. Powiatem Słupskim, Miastem Ustka, Gminą Ustka, Gminą Słupsk, Gminą Kobylnica, Gminą Dębnica Kaszubska oraz Instytutem Badawczym IPC Sp. z o.o. z Wrocławia zapraszają na otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Spotkanie odbędzie się w dniu 13 października 2014 r., o godz. 17.00 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, przy ul. Niedziałkowskiego 6. Celem konsultacji jest przedstawienie opracowanej „Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2014 – 2020” oraz zebranie wniosków i uwag.

logotypy