Zakończono spotkania konsultacyjne w sprawie dokumentów strategicznych MOF.

W dniach 18-21 sierpnia 2014 r. w m. Słupsku, m. Ustce, Starostwie Powiatowym w Słupsku oraz w miastach/gminach: Słupsk, Ustka, Kobylnica i Dębnica Kaszubska odbywały się otwarte spotkania konsultacyjne dla mieszkańców gmin - partnerów projektu pn.: „Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.

Celem konsultacji było zebranie wniosków i uwag dotyczących diagnozy służącej określeniu powiązań i obszarów współpracy jst miejskiego obszaru funkcjonalnego. Podczas spotkania Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o. z Wrocławia zaprezentował metodologię zastosowaną do wyznaczenia granic miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska. Zebrani dyskutowali nt. głównych problemów i wyzwań rozwojowych obszaru funkcjonalnego.

Natomiast w dniu 25.08.2014 r. w Słupsku zorganizowano spotkanie podsumowujące prace nad diagnozą powiązań i obszarów współpracy samorządów miejskiego obszaru funkcjonalnego. Przedstawiono wyniki delimitacji miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska. Na podstawie wyników diagnozy, konsultacji i prac Zespołu ds. Strategii omówiono mocne i słabe strony oraz propozycję wizji rozwoju MOF Miasta Słupska. W dniach 26-29 sierpnia 2014 r. w miastach i gminach partnerskich odbywały się otwarte spotkania konsultacyjne dotyczące przyszłego rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska.

Omówiono możliwe kierunki rozwoju – cele strategiczne i operacyjne, a także przedstawiono projekty kluczowe MOF zaproponowane przez Partnerów Projektu. W spotkaniach konsultacyjnych uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne.

Ostatnio zmieniany piątek, 12 wrzesień 2014 18:49

logotypy