Posiedzenie Zespołu ds. opracowania „Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2014 – 2020”

W dniu 22 sierpnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Słupsku odbyło się posiedzenie Zespołu ds. opracowania „Strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2014 – 2020”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele partnerskich samorządów i ich jednostek podległych. Spotkanie poświęcone było omówieniu identyfikacji możliwych koncepcji rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego. W grupach pracowano nad określeniem wizji rozwoju MOF oraz analizą SWOT. Członkowie Zespołu rangowali poszczególne czynniki rozwoju (SWOT) w odniesieniu do wizji.

 

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 25 sierpień 2014 19:23

logotypy