Aktualności

 • Węzeł transportowy MOF Słupska
  W dniu   12 września 2017 r. Miasto Słupsk zawarło z Zarządem Województwa Pomorskiego Umowę nr: RPPM.09.01.02-22-0003/17-00 o dofinansowanie Projektu pn. “Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla…
  Napisano wtorek, 24 październik 2017 10:34 Czytany 620 razy
 • Rozświetlamy MOF Słupska
  Projekt partnerski pn. „Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska” decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego w dniu 2 lutego br. otrzymał dofinansowanie w ramach działania 10.4 Redukcja…
  Napisano wtorek, 07 marzec 2017 12:28 Czytany 3224 razy
 • Upowszechnianie edukacji przedszkolnej MOF Słupska
  10 listopada 2016 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał dofinansowanie w wysokości 5 477 910,64 zł na projekt pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska” w ramach Działania 3.1 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu…
  Napisano czwartek, 24 listopad 2016 13:02 Czytany 5120 razy
 • Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru
  Miasto Słupsk otrzymało dofinansowanie zintegrowanego projektu złożonego w ramach przedsięwzięcia strategicznego „Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynków pracy”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata…
  Napisano piątek, 21 październik 2016 11:06 Czytany 5612 razy

logotypy